SITE-ul:
 
Home page
 
 
Arborele Genealogic
          al Familiei Ghika
Imprimarea Arborelui Genealogic
 
Din arhivele noastre :

 
 
 
 
 
 
 
 
Heraldica fanariotă
 
Ghiculeştii şi Istoria
 
DORA d' ISTRIA - Elena Ghica
 
 
 
Morminte si Monumente în România
 Morminte si Monumente în Elveţia
 
 
Arbore genealogice
ale familiilor înrudite
 
 
 

 

Fiţi bineveniţi pe site-ul familiei !

Dragi prieteni,

  In decembrie 2003, la deschiderea site-ului, vă spuneam::

"Scopul nostru este de a pune la dispoziţia urmaşilor şi prietenilor familiei GHIKA din Romānia tot ce am putut colecta cu privire la strămoşii noştri, aceiaşi care, de-a lungul veacurilor, au făurit această mare familie şi au însoţit Istoria Ţării....." (dec. 2003) 

şi după 4 ani ajungem, cu ajutorul dvs., să ne atingem (sau aproape) scopul: să întocmim şi să punem la dispoziţia tuturor un Arbore genealogic complect şi la zi al Familiei noastre - după informaţiile noastre, la ora actuală, singurul Arbore complect şi care poate fi imprimat al Ghiculeştilor.

Suntem conştienţi însă, după cantitatea de date pe care le conţine, că îmbunătăţiri pot fi  încă aduse şi că o "întreţinere" permanentă este necesară (corecturi, complectări, etc.), acţiuni care ne angajăm, în limita posibilităţilor noastre, să le asiguram în continuare.

Ne propunem totodată să complectăm site-ul cu pagini care să prezinte istoria şi personalităţile marcante ale Familiei precum  şi relizările lor. De aceea, probabil aţi remarcat deja, titlul Site-ului a trebuit să-şi schimbe subiectul.

În acelaş timp punem site-ul nostru la dispoziţia tuturor celor care - amatori sau profesionişti - vor, cu contribuţiile lor, să ne ajute în această nouă iniţiativă, precum şi a descendenţilor celorlalte familii care vor să prezinte, să complecteze sau să actualizeze Arborele lor familial.

Orice contribuţie este acceptată numai prin intermediul paginei de înscriere, dându-ne astfel posibilitatea de a verifica identitatea persoanei şi autenticitatea sursei sale.

În conformitate cu Regulamentul Site-ului, Site-ul este familial, nu are scop lucrativ şi nu pretindem, şi de altfel nici nu putem, să ne substituim activităţii istoricilor, scriitorilor sau cercetătorilor  (care de altfel nici nu sânt întotdeauna de acord în concluziile lor).

Mona şi Florian Budu-Ghyka 
Autorii Arborelui Genealogic si al Site-ului Internet 
decembrie 2007

* * * * * * * * * * * * * * *

NOTA cu privire la ortografie:   Ghika, Ghyka sau Ghica ?

        În istorie, sec. XVII și XVIII, numele este ortografiat cu alfabetul cirilic sau grec conform epocii.
       În sec. XIX, după introducerea alfabetului român în Principate, s-a convenit în Famille ca cei din Ramurile moldovene să semneze Ghyka iar cei din Ramura Muntenia să semneze Ghika, înțelegere mai mult sau mai puțin respectată. În plus, în Ramura Muntenia, Ion D. Ghica (1816-1897) și scoborâtorii săi semnează Ghica (Ion Ghica nu a acceptat pe "k" pe care-l considera ”ne-românesc”).

În continuare și în prezent:
       În România și în scrierile istorice românești se folosește în general pentru ”toată lumeaGhica (și mai puțin curent Ghika).
       Ghiculeștii expatriați sau cei trăind în străinătate au adoptat Ghika, inclusiv descendenții lui Ion D. Ghica.
       În Ramura moldoveană a lui Grigore V Ghyka X, având în vedere că Domnitorul semna Ghyka, descendenții săi, trăind în România sau în străinătate, au adoptat Ghyka.
       Deaceea, în scrierile și în cărțile de telefon din România și din străimătate, se întâlnesc astăzi cele trei ortografii.

      Pe Site-ul nostru (www.ghika.net) folosim în general Ghika, însă respectăm înțelegerea Ghyka pentru Ramura moldoveană a lui Grigore V Ghyka X, și Ghica pentru Ion D. Ghica și descendenții săi care ne-au cerut-o.
      Expresia "Ghiculeștii" din anumite documente se referă la toți membrii Familiei, indiferent de ortografie.

       Sunt și alți Ghica / Ghika / Ghyka în România sau în lume însă fără să facă parte din Familia Domnitoare din Principatele Române. Printre aceștia sunt și impostori (chiar pe Net), însă în general sunt omonime: în Grecia (numele Ghika este foarte răspândit), în România (Ghica), etc.

Observații privind două ortografii deosebite:
      Gyika (Ghika de Deszanfàlva) - familie ungară pretinzând că descinde dintr-un Constantin-Emmanuel Ghika (sec. XVIII), el însuși descendent dintr-un fiu al lui Scarlat Ghika Vodă (descendță acceptată în sec. XIX chiar de către câțiva Ghika din Familie!). Istorienii români de astăzi înclină mai mult să accepte că acest Constantin-Emmanuel Ghika nu a existat și că Ghiculeștii din trecut erau mai mult interesați să justifice o înrudire cu familia Baronului Sina !.
       În Arborele nostru am menționat, pentru istorie, descendența Constantin-Emanuel - Iphigénie Sina însă cu un semn de întrebare și un comentariu în pagina Questions sur l'Arbre.
      Gjika - nume folosit de impostorii albanezi pentru a-și însuși pe scriitoarea Elena Ghika (Dora d'Istria) afirmând că este albaneză !?!.

* * * * * * * * * * * * * * *

 Reforma calendarului

   5 octobre 1582 - (sub Papa Grigore XIII) introducerea calendarului gregorian stil nou: 5 devine 15 - diferență = 10 zile;
 adoptat imediat de țările catolice, însă nu a fost cazul țărilor ortodoxe (în Rusia: 1918)
 
   1 octobre 1924: introducerea calendarului stil nou în România: 1 devine 14 - difereță = 13 zile  

 Între aceste două date, pentru a reveni la stil vechi:
 
   între 5 octombrie 1582 - 28 februarie 1700 (inclus): se scad 10 zile;  
   între 1 martie 1700 - 28 februarie 1800 (inclus): se scad 11 zile;  
   între 1 martie 1800 - 28 februarie 1900 (inclus): se scad 12 zile;  
   între 1 martie 1900 - 1 octombrie 1924 (inclus): se scad 13 zile;  
     
 Pe Site-ul nostru, când am avut de ales, am folosit stil nou. Trebuie precizat totuși că în bibliografie se găsește destul de rar menționat stil nou / stil vechi.  

* * * * * * * * * * * * * * *


Home | Regulament | Index | News | Blazoane | Arbore | Contact | Surse | Bibliografie | Inscriere | Glosar 
 
Copyright © 2003-2016 Mona & Florian Budu-Ghyka